Usługi

W ramach kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych Kancelaria oferuje:

 • stałą lub doraźną obsługę prawną przedsiębiorców (w tym także w siedzibie Klienta),
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • udzielanie porad prawnych (w tym zapewnienie stałej informacji prawnej),
 • sporządzanie pism procesowych (w tym pozwów, wniosków, środków zaskarżenia),
 • reprezentację Klienta w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym, oraz administracyjnym,
 • reprezentację Klienta w relacjach biznesowych z osobami prawnymi i fizycznymi,
 • negocjowanie, sporządzanie oraz opiniowanie umów,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z bieżącą działalnością gospodarczą (regulaminów, statutów, uchwał, protokołów  etc.)
 • windykację należności,
 • zakładanie, rejestrację podmiotów gospodarczych oraz zmian ich dotyczących  w Krajowym Rejestrze Sądowym, likwidację podmiotów gospodarczych,
 • łączenie, podział spółek prawa handlowego, przekształcenie ich formy prawnej.

W ramach pomocy prawnej dla Klientów indywidualnych Kancelaria oferuje: 

 • sporządzanie pozwów, apelacji, odwołań, skarg i innych pism procesowych,
 • konsultacje i porady prawne,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • dokonywanie analiz spraw, również będących w toku i sporządzanie informacji prawnych,
 • sporządzanie pism we wszelkich sprawach prawnych,
 • reprezentację Klienta przed sądem, przed organami administracji, komornikiem, bankami, osobami prawnymi i fizycznymi,
 • pomoc w kontaktach z organami administracji, sądami, organami egzekucyjnymi,
 • sporządzanie, opiniowanie umów, porozumień i ugód.

Kancelaria świadczy usługi przede wszystkim w obszarze:

 • prawa cywilnego,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa spadkowego,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa handlowego i gospodarczego,
 • prawa administracyjnego.

 Dodatkową specjalizacją Kancelarii Radcy Prawnego Kinga Olszewska jest prawo farmaceutyczne, w tym:

 • sporządzanie analiz oraz opinii prawnych dotyczących problematyki związanej z ustawą prawo farmaceutyczne, ustawą refundacyjną  oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw,
 • sporządzanie, negocjowanie umów współpracy pomiędzy hurtowaniami farmaceutycznymi oraz aptekami,
 • sporządzanie, negocjowanie umów najmu pod lokale aptek,
 • pomoc prawna dla Klientów prowadzących apteki oraz hurtownie farmaceutyczne w toku postępowań kontrolnych i administracyjnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną (wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, Głównego Inspektora Farmaceutycznego),
 • pomoc prawna dla Klientów prowadzących apteki w toku postępowań kontrolnych prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • pomoc prawna dla Klientów - farmaceutów w toku postępowań przed organami samorządu aptekarskiego.
Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Strony WWW - doneta.pl